08.02.2019r.

W dniu 08.02.2019r. o godzinie 12.25 otrzymaliśmy zgłoszenie o neutralizacji w miejscowości Poczesna – trasa DK1. Po dojeździe na miejsce i rozpoznaniu sytuacji ustaliliśmy, że w plama znajduje się na jednym pasie w kierunku Częstochowy i ma długość ok. 400 m. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz neutralizacji substancji ropopochodnej przy pomocy sorbentu. Działania zakończone o godzinie 13.30.