Zakup umundurowania oraz sprzętu dzięki otrzymanym dofinansowaniom

Udało się zrealizować projekt zakupu umundurowania i sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Poczesnej w kwocie 90.000,00 zł. 

Dzięki dofinansowaniu z:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 45.000,00 zł,

Urzędu Gminy Poczesna w kwocie 38.875,00 zł,

Środków własne OSP w kwocie 6.125,00.

Ponadto zrealizowano dwa projekty na zakup umundurowania wyjściowego, specjalnego oraz niezbędnego sprzętu na kwotę 35.275,00 zł.

Dzięki dofinansowaniu z:

Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 5.000,00 zł.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy w kwocie 10.000,00 zł.

Darowiźnie od sponsorów w kwocie 10.500,00 zł.

Środków własne OSP w kwocie 9.775,00 zł.

Serdeczne podziękowania za przekazane fundusze oraz sprzęt dla jednostki OSP Poczesna.