Zebranie sprawozdawcze w roku 2017

W dniu 11 lutego w naszej jednostce odbyło się zebranie sprawozdawcze. Zebranie otworzył Prezes OSP dh Wojciech Minkina, który powitał zaproszonych gości:
– Wójta Gminy Poczesna Krzysztofa Ujmę,
– Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jarosława Piotrowskiego,
– Komendanta Policji w Poczesnej – Radosława Włodarek
– Komendanta Gminnego ZOSP Mariana Kołodzieja,
– Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Eulalie Błaszak,
– Radnych Gminy Poczesna Teresę Chałupkę, Barbarę Wąsińską,
– sponsorów oraz darczyńców którzy wspomagają jednostkę OSP Poczesna.

Na przewodniczącego zebrania został wybrany dh Łukasz Hutkiewicz, który przeprowadził je sprawnie i bardzo rzetelnie.
Na zebraniu zostały przestawione sprawozdania za rok 2016 z działalności naszej jednostki. Poruszone zostały tematy dalszego rozwoju naszej jednostki, zakupu niezbędnego sprzętu w celu prowadzenia jeszcze bardziej skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Nasza jednostka w roku 2016 odnotowała 161 wyjazdów – w tym 104 wyjazdów do miejscowych zagrożeń, 51 do pożarów oraz 6 alarmów fałszywych.
Na zakończenie zebrania nowy Zarząd podziękował Panu Wójtowi Krzysztofowi Ujmie oraz całej Radzie Gminy Poczesna, jak również sponsorom i darczyńcom za przekazany sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych.